02.09.2017

Cũng tại thằng... đánh máy! - Thuc Tran

„…mọi thứ xứ mình đều loạn lên hết cả, …

Vì đâu mà ra nông nổi?... nói ra thì hô phản động chứ để nên cơ sự thế này thì đều là lỗi ở thằng đánh máy mà ra…“

Cũng tại thằng... đánh máy!

 Thuc Tran

Trung cộng tập trận ngay sát sườn Đà Nẵng dân tình xứ Việt vẫn cứ bàn chuyện lễ này đi đâu chơi, nhậu gì?

Chủ tịch nước biến mất cả tháng trời dân xứ Việt chẳng được biết ông ấy đi đâu, làm gì, sống chết ra sao?


Công ty em chồng bộ trưởng y tế bán thuốc giả bộ trưởng y tế vẫn bình chân như vại như thể không liên quan.

Một doanh nghiệp phải chi gần 300 tỉ đồng tiền chăm sóc từ thằng nhân viên cho đến hàng bộ trưởng nhưng giờ hỏi ra chẳng ai tự thú là mình đã nhận tiền.

Xứ nghèo kiết xác cả nước làm cả năm không biết có dư được một tỉ đô không mà khi không giở trò ăn cướp chi cho giờ phải đền cả tỉ bạc báo chí nhà nước nín như nín ..ịt.

Hiệp hội luật sư không lo bảo vệ luật sư mà lại quay ra phụ với công an trù dập đồng nghiệp mình.

Công đoàn không bảo vệ công nhân nhưng quay ra hùa với chủ đàn áp công nhân.

Toà án nhân dân mà không có một nhân dân nào được quyền quyết định ai phạm tội, ai không.

Công an nhân dân thì hợp tác với côn đồ nện dân nhừ xương.

Quân đội nhân dân thì toàn đi cướp đất dân trong khi giặc ngay ngoài ngõ lại chẳng thấy quân đội đâu.

Cục chống tham nhũng thì bao che tham nhũng, chẳng bao giờ thấy chúng phát hiện được một vụ tham nhũng nào.

Sơ sơ vậy để thấy mọi thứ xứ mình đều loạn lên hết cả, loạn giống như việc cô giáo thì được điều đi tiếp khách nhậu và côn đồ thì ra đứng đường chung với CSGT vậy, sơ sơ để thấy chẳng có cái gì là chính danh cả, sơ sơ để thấy đồng tiền dân mình đổ ra để nuôi những thứ "nhân dân" này là những đồng tiền vô cùng uổng phí.

Vì đâu mà ra nông nổi?... nói ra thì hô phản động chứ để nên cơ sự thế này thì đều là lỗi ở thằng đánh máy mà ra không đó, giờ này còn ở đó mà nâng bi nụ cười hiền với từ.