25.09.2017

Trước và sau lưng - Trần Hoài Thư

Trước và sau lưng

Trần Hoài Thư 

Lãnh tụ khi chụp ảnh
Mặt rực rỡ hào quang
Tướng lãnh khi chụp ảnh
Ngực áo đầy huy chương
Thầy tu khi chụp ảnh
Mắt tỏa lòng bao dung


Ai cũng chụp trước mặt
Không ai chụp sau lưng
Lưng có gì để chụp
Ngoài người lính miền Nam!
 Trần Hoài Thư