14.10.2017

Lan man và chuyện đàn cừu - Thơ Đặng Xuân Xuyến

Lan man và chuyện đàn cừu

- Thân tặng anh Vũ Đình Ninh
Chủ nhiệm Website Văn Đàn Việt - 

     Ảnh: Internet

I.
Tôi đặt cược đời mình
Bằng nụ cười nhếch mép
Bằng vòm ngực lép kẹp
Bằng căn phòng mốc meo ướt nhép
Bằng cót két tiếng giường ọp ẹp
Bằng cả tiếng ngủ mơ chóp chép...
Tôi kỳ vọng quá nhiều!
Tôi đặt cược quá nhiều!
Hình như...II.
Đàn cừu
Ngoài kia...

Con đầu đàn vừa bị hóa kiếp
Cả đàn chết khiếp
Lẩy bẩy
Chen đẩy
Vào chuồng
Ông chủ oang oang
Bà chủ nhẹ nhàng
Đàn cừu
Im lặng
Cúi xuống
Nhai...

Đống rơm trước mặt oải mùi.

*.

Hà Nội, ngày 19 tháng 05.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN


Ảnh: Internet