THƠ - THOÁNG XUÂN - Phuong Tran

THOÁNG XUÂN 
( Khai bút đầu năm)
Nắng Xuân lan tỏa ánh vàng tơ
Sưởi ấm tình Xuân dệt mộng chờ
Thướt tha đưa bước khoe dáng lụa
Rạng rỡ trời Xuân bao ý thơ
Hương Xuân ngào ngạt tỏa muôn nơi
Bướm Ong vờn nhụy sắc Xuân ngời
Trao nhau ánh mắt tràn lưu luyến
Đẹp mãi tình Xuân bao thắm tươi
Kìa áng mây hồng bay thoáng bay
Hoa khoe sắc thắm nét Xuân đầy
Xuân gieo lộc biếc cành đơm lá
Một thoáng Xuân tình say đắm say
Xuân có nghe chăng tiếng đất trời
Giao hòa vũ điệu hạt tình rơi
Cung đàn tấu khúc“ Yêu nhau nhé! „
Nồng thắm tình Xuân đôi sánh đôi
PT
01.01.2018