15.01.2019

THƠ NHẠC - HỌA MẤT NƯỚC- Phuong Tran


THƠ ÐẤU TRANH


HỌA MẤT NƯỚC
( Phản đối nhà cầm quyền VN cho Trung Cộng thuê đất 99 năm) 
Lời: Phượng Trần
Nhạc: ns.  Lê Phúc
Guitar và trình bày: Ns Lê Phúc
Sao mãi nghịch Trời trái lòng Dân
Niềm tin đâu nữa…tắt lụi dần
Bạn thù đã rõ nào lầm lỡ
Chọn họ Tập kia để hiến dâng?

Vân Ðồn – rồi lại đến Vân Phong
Đặc khu Phú Quốc nối một vòng
Lưỡi bò ôm trọn Nam Trung Bắc
TẬP nuốt ba miền nuốt biển Đông


Tổ Quốc  nào riêng của các Quan
Mưu đồ bán nước đã rõ ràng
Làm giàu trên máu và nước mắt
Của triệu dân lành phải lầm than

Ôi Mẹ Việt Nam… Việt Nam ơi
Ðàn con phản Quốc bán Mẹ rồi
Chín chín năm thuê còn chi nữa
Từng mảnh linh hồn Mẹ tả tơi

Này hỡi muôn dân của Nước Nam
Kiếp đời nô lệ có  đành cam?
Hãy cùng lên tiếng cùng phản đối
Giữ lấy Giang Sơn quyết phải làm!!!

PT
06.06.2018