15.04.2019

ĐCSVN hãy nghe dân tau chửi -Nguyên Thạch

ĐCSVN hãy nghe dân tau chửi 


Minh, Trọng, Thanh, Phúc...cùng đảng cộng sản Việt Nam là một lũ phản bội
Cúc cung tận tụy, sẵn sàng nghe theo Tàu cộng dẫn lối nếu cần
Sẵn sàn nhốt những gương đấu tranh vào tù cũng như sát hại người dân
Ôi quá khốn nạn những gót chân Thái thú.


*

Nay gửi Trọng, tau muốn nhắn với mày vài tiếng
Tiếng hận căm cùng những tiếng khinh chê
Chúng mày xỏ mũi dân Việt đi hoang, không có lối trở về
Chúng mày biến đất nước ra thảm thê, thê thảm.

Đảng chúng bây như bầy heo trước máng cám
Cám có xương, có máu của người dân
Đảng chúng mày chỉ là một bọn Tham Si Sân
Đẩy dân tộc đến ngu đần mất nước.

Trọng ơi, đảng của mày là bầy thú hoang đi ngược
Đưa Việt Nam lùi bước lụi tàn
Chúng mày dâng biển, đất, đảo và bán cả giang san
Cúi mọp quì lạy...đầu hàng Tàu cộng.

Mày hãy nhìn 90 triệu dân Việt hôm nay trong cuộc sống
Đã hận căm khi thấy mày đem đất nước triều cống cho ngoại bang
Chiến trận chưa chiến đấu mà mày đã vội đầu hàng
Lũ chúng mày ngu xuẩn mà cứ ôm cái mớ 16 chữ vàng và 4 Tốt.

Inline image
Đảng cộng sản chỉ là một bầy khỉ đột
Mụ mị, gian tham, trí trá, chột mù
Dân sẽ khinh chúng mày, lịch sử sẽ ghi mãi thiên thu
Và chúng bây sẽ bị Trời tru, Đất diệt.

Nhục nhã quá đi hỡi cái đảng chết tiệt
Tàn phá giống nòi, biến nước Việt tang thương
Chúng bây hủy hoại cả nền đạo lý luân thường
Người dân giờ dở sống dở chết, ươn ươn dại dại.

Chúng mày dâng cho giặc Tàu biên cương biển ải
Nhưng miệng thì cứ lu loa như đĩ cái già mồm!
Cái thứ gì gì của đất nước đảng chúng bây cũng chỉa cũng chôm
Tiền vàng chất đống, đỏ lòm biệt phủ.

Người dân yêu nước đứng lên đấu tranh cho Độc lập Tự do Dân chủ
Thì chúng bây cho là lũ "Diễn biến hòa bình"
Chúng bây thật ra là những tên tôi tớ cho Bắc Kinh
Quì lạy bợ đở Tập Cận Bình đại đế.

Ý định của chúng bây là biến dân thành giun thành dế
Nên dựng nên một thể chế hung tàn
Tụ tập đàn đúm thành một bầy hổ đói sài lang
Cướp của giết người gom vàng thành khối.

Minh, Trọng, Thanh, Phúc...cùng đảng cộng sản Việt Nam là một lũ phản bội
Cúc cung tận tụy, sẵn sàng nghe theo Tàu cộng dẫn lối nếu cần
Sẵn sàn nhốt những gương đấu tranh vào tù cũng như sát hại người dân
Ôi quá khốn nạn những gót chân Thái thú.

Trên 80 năm, chúng bây biến dân thành đám mụ!
Noi gương theo chúng bây, một lũ đần đú đê hèn
Chúng bây biến xã hội thành trâu ngựa dần quen
Triệt tiêu ý chí chiến đấu để chúng bây dễ chèn dễ trị.

Hồ Chí Minh điếm mồm, miệng thì hô rằng Độc lập Tự do là trân quí
Nhưng hành tung như gái đĩ bán trôn
Các chóp bu của chúng bây tự cho là lãnh đạo nhưng toàn là đám mặt lòn trôn
Độc tài, mụ mị, du côn, đồ tể...

Rồi một ngày dân sẽ đạp chúng mày xuống ghế
Sẽ diệt tan một cơ chế bạo quyền
Thật sự ĐCSVN chỉ là một băng đảng cuồng điên
Lấy đất nước và dân tộc làm của riêng bỏ túi.

Trời sẽ không dung, đất sẽ không tha và chúng bây sẽ đến ngày tàn lụi
Hồ Chí Minh cùng tập đoàn CSVN điếm thúi cuồng ngông
Dân Việt sẽ vùng lên gìn giữ lấy núi sông
Lịch sử sẽ ghi lại đảng cộng sản là một lũ phản tổ tông và bán nước.Nguyên Thạch