25.01.2016

Quốc Gia Có Nền Kinh Tế Sáng Tạo Nhất: Nam Hàn, Đức, Thụy Điển, Nhật

Quốc Gia Có Nền Kinh Tế Sáng Tạo Nhất: Nam Hàn, Đức, Thụy Điển, Nhật

WASHINGTON – Việt Nam không vào nổi danh sách các quốc gia có khả năng phát minh khoa học kỹ thuật trong bản chấm điểm gọi là Chỉ số Phát minh của Bloomberg (Bloomberg's Innovation Index).


Bản chỉ số chấm điểm 50 quốc gia có năng lực phát minh nhiều nhất thế giới, trong đó Nam Hàn đứng đầu bảng với chỉ số 2016.
Bản chỉ số chấm điểm 50 quốc gia có năng lực phát minh nhiều nhất thế giới, trong đó Nam Hàn đứng đầu bảng với chỉ số 2016.

Bảng chỉ số chấm điểm các nước dựa theo các yếu tố như tiêu xài về nghiên cứu và phát triển, sản xuất, số lượng các công ty kỹ thuật cao, giáo dục đại học.

Bloomberg viết rằng Nam Hàn là chứngc ớ rằng các nước có thể tự nâng cao xuyên qua kết hợp của hỗ trợ từ phía chính phủ và doanh nghiệp tư nhân… Các công ty chuyên về nghiên cứu, mà Samsung dẫn đầu, đã hiện đại hóa cả nền kinh tế Nam Hàn.

Bảng chỉ số cho thấy thứ tự 10 quốc gia năng lực phát minh kỹ thuật nhiều nhất là:

Nam Hàn, Đức, Thụy Điển, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Singapore, Phần Lan, Hoa Kỳ, Đan Mạch, Pháp.

Nga đứng hàng thứ 12, Anh quốc thứ 17, Canada thứ 19, Trung Hoa cộng sản thứ 21.Jay Bryson, kinh tế gia về toàn cầu tại công ty Wells Fargo Securities ở Charlotte, North Carolina, nhận xét rằng một nền kinh tế thực sự sáng tạo thì mọi thứ đều bình đẳng, ai cũng có sức tăng năng suất cao hơn, tiêu chuẩn sống tăng với thời gian, và miếng bán mở rộng cho mọi người.

Các thiên đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cuba, Bắc Hàn không vào được danh sách 50 nước này.